Tip & Trix

Välja RC Servos

Att välja rätt RC-servor för DITT RC-flygplan är mycket enklare än du kanske tror. Servos är bokstavligen "musklerna" som styr alla rörliga delar av våra RC-flygplan.

Servos aktiverar roder, gasreglaget, landningsstället, röken och allt annat ombord på flygplanet som behöver styras i luften.

Här nedan får du lite information som kan hjälpa dig att välja.


Specifikationer för RC Servos

Byggbeskrivningarna för de flesta modellerna rekommenderar ofta vilka servon som bör användas.

Många gånger kommer rekommendationen att vara ett specifikt modellservo för ett varumärke de stöder. Det är alltid säkert att hålla fast vid vad tillverkaren föreslår. Men tänk om du vill att ett annat märke ska matcha din radio?

Eller kanske du vill ha bättre prestanda ur ditt plan? Du vill ha ett servo som kan hantera det vridmoment som krävs för att flytta dina roder snabbt och exakt. Ett servos egenskaper definieras av följande specifikationer.Vridmoment

Hastighet

Mått

ViktSom du kan se i specifikationerna för FutabaS300 standard servo ovan beror vridmoment och hastighet påspänningen på ditt inbyggda batteri. Majoriteten av servon drivs av 4,8V. Att uppgradera till ett 6,0 V-mottagarbatteri är ett utmärkt sätt att öka prestanda för dina servor och eventuellt förlänga flygtider. Se till att du tar hänsyn till den extra vikten av ett större servo.


Vridmoment

Vridmomentet är ett mått på styrkan hos ett servo. Momentet bestäms genom att multiplicera kraften som verkar på servoarmen med avståndet från mitten av servon.

Luften som passerar flygplanet försöker alltid få kontrollytorna att röra sig. Servorna måste "slåss" mot detta luftmotstånd för att röra eller hålla rodren neutral.

När flygplanets storlek ökar ökar vindmotståndet som påverkar kontrollytorna. Det är därför större flygplan behöver RC-servon med mer vridmoment än vad mindre flygplan kräver.

Flygplanets storlek är dock inte den endafaktorn som avgör hur mycket vridmoment du behöver. Den typ avflygplan du har såväl som din flygstil bestämmer i slutändan hur mycket vridmoment som krävs av servorna.

3-D-flygplan har mycket stora kontrollytor som kräver mycket mer vridmoment än sportplan utan 3D av samma storlek. Om dina flygningar tenderar att vara mjuka och avslappnade kan du klara av med lägre vridmoment än någon som gillar att rycka sändarspakarna för att utföra galna våldsamma manövrer.Servohastighet

Hastigheten för en RC-servo definieras som den minsta tid det tar att servoarmen roterar 60 grader vid maximaltvridmoment.

Uppenbarligen om servon används på en kontrollyta, vill du att hastigheten ska vara tillräckligt snabb.

Om RC-servon används på landningsstället, vill du antagligen att hastigheten ska vara lite långsammare. Låt dig inte luras av hastighetsbetyget.

Servots "topphastighet" är inte ett exakt mått på hur snabbt servon reagerar på dina stickrörelser. Hastighet är en mycket viktig specifikation, men det finns andrafaktorer som vi kommer att diskutera nedan som i slutändan kommer att avgöra hur snabbt och exakt servon svarar på din input.


Servomått och vikt

Servonas dimensioner och vikt står direkt i proportion till vridmomentkraven.

Micro RC-flygplan använder ett litet servo där som Giant Scale-flygplan kräver mycket stora servor.

Detta är ganska självklart och är mer eller mindre sunt förnuft ... Menar inte att förolämpa din intelligenshär ... Det finns RC-servor som är speciellt utformade för nästan alla RC-flygplan där ute.

Det första steget är att hitta ett servo som uppfyller dina vridmomentkrav och se till att vikten och  dimensionerna passar ditt flygplan.


Servots lager

Axeln på ett RC-servo stöds av antingen ett kullager eller glidlager. Ett servomed kullager fungerar mycket smidigare och kommer att hålla mycket längre än ett glidlagrat servo. De flesta standard storlekar i dessa dagar har antingen 1 eller 2 lager på utgångsaxeln där den går ut ur servohuset. Glidlagring kan vara direkt i plasthöljet eller med en metallbussning.

Många mikroservos har enkla lagertyper då belastningarna är för små för att motivera tyngande lösningar. Däremot behöver de flesta storskaliga servor två lager för att stödja de stora belastningarna på kontrollytorna.

Det finns satser som levererar kullager och kapsling för att byta lagertyp. Dessa kit ger ett mycket ekonomiskt sätt att uppgradera dina servor utan att behöva byta ut dem.


Kuggväxel

Motorerna i våra servor roterar mycket snabbare och med lägre moment än vad vi behöver. Därför finns utväxling i flera steg som ökar vridmomentet och sänker rotationen för utgående axel.  De flesta servokugghjul är tillverkade av en plasttyp som kallas nylon. Ibland under överdrivet vridmomentbrister dessa plasthjul. Om du har tur hör du missljud innan du får ett katastrofalt fel som förstör ditt flygplan. Men det har inträffat många kraschar på grund av trasiga servodrev.


Många storskaliga eller 3D-piloter använder servon med metallväxlar. Dessa är lite dyrare och de väger lite mer. Men de tål mycket mer vridmoment än vanliga plastväxlar. Den enda nackdelen, förutom den extra vikten, är att kugghjul i metall kommer att slitas över tiden och detta leder till att man får glapp i servot.

Detta slitage händer långsamt och ger dig massor av varningar, i motsats till en uppsättning nylonkugghjul som har potential att gå sönder varje gång det är överbelastade. Drevpaket är lätt tillgängliga för både metall och plast. Sånär du förstör kugghjulen i ditt servo är det billigare att bytakugghjul snarare än att köpa ett nytt servo.


Digitala vs Analoga RC Servos

Det fysiska arbetssättet hos ett digitalt servo är exakt densamma som en vanlig RC-servo. Båda har sammakontakt och båda kan användas med en standardmottagare. Den endaskillnaden är att den digitala servon har en mikroprocessor som ändrar frekvensen för styrpulserna till motorn.


Låt oss säga att du bara vill flytta servot liten bit, så att du knappt flyttar sändarspaken från mitten.Ett standard servo tar emot en serie extremt korta fullspänningspulser 50 gånger per sekund. Dessa mycket korta ögonblickliga spänningspulser uppträder så sällan att motorn inte ens reagerar. Mängden sändarstångsrörelse från mittläge som krävs för att ett servo ska börja röra sig kallas servosdödband.

Om du flyger med en trainer eller sportRC-flygplan har inte dödbandet någon större betydelse. Men om du är en helikopter- eller 3D-pilotbehöver du kanske eftersträva att minsta spakrörelse ger en reaktion hos servot. För mycket dödband kan leda till ett krachat plan!


Ett digital servos mikroprocessor kommer att konvertera signalen till kortare pulser med en frekvens på 300 gånger per sekund i motsats till 50 gånger per sekund av den ursprungliga PPM-signalen. Motorn kan svara på mindre spakrörelser eftersom den tar emot de mycket korta pulserna 6 gånger oftare. Detta ger också ett digital servo mycket starkare hållkraft eftersom den reagerar mycket snabbare när den skjuts ur position.

Digitala servor reagerar på dina spakrörelser mycket mer exakt än vanliga RC-servor. Du kan tänka på detta som bildfrekvensen för en video. En video kommer att se mycket mjukare ut om bildrutorna är kortare och visas oftare, i motsats till längre bilder som förekommer mindre ofta. Samma logik kan användas för att förstå varför digitala servor ger dig mycket mer exaktkontroll över ditt RC-flygplan.